7. aug, 2019

Elisabeth Johansen, Daglig leder ved Mening- og mestringsgården

Jeg er født og oppvokst i Oslo, -87 modell, og har bachelor i Hestefag fra Norges Miljø- og Biotekniske Universitet. Der tok jeg også Praktisk pedagogikk, samt videreutdanning innen Dyreassisterte intervensjoner som går ut på å sette samhandling mellom dyr og mennesker i system for å øke livskvalitet og livsmestring.

Videre har jeg tatt HMS kurs i regi av Norsk Landbruksrådgivning på Hamar som en del av godkjenningen som en "Inn på tunet" gård (videre omtalt som IPT- gård). Gården har nå vært godkjent siden mai 2017.

Jeg har jobbet med hest i over 20 år, og har lang erfaring med å jobbe med barn/ ungdom i aktiviteter med dyr- da særlig hest.

Januar 2017 kjøpte jeg gården i Holegata. Min visjon for gården og IPT deltakerne er "Med hjerterom for alle", og motto er at " Vi har alle ressurser å bidra med". Dette utfører vi gjennom mestring i en sosial arena og med praktiske gårdsoppgaver. 

Ved å ha stallen som min mestringsarena gjennom oppveksten, og gjennom egne erfaringer og opplevelser fra eget liv- har jeg nå et brennende ønske om å opprettholde IPT- gården som en trygg og sosial mestringsarena for de deltakerne som kommer hit på ulike IPT tiltak. 

Del denne siden