7. aug, 2019

IPT- gården, en trygg mestringsarena med høy faglig kompetanse

Kompetansen er høy blandt gårdens personale både faglig-, praktisk og på mellommenneskelige-, sosiale relasjoner.

Elisabeth, som er daglig leder, har bachelor i Hestefag, samt Praktisk pedagogisk utdanning. I tillegg har hun over 25 års erfaring med hest, barn og ungdom, samt IPT drift siden august 2018.

Del denne siden